Bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Trong ảnh: Sản xuất, lắp ráp ô tô ở THACO. Ảnh: C.N
UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Trong ảnh: Sản xuất, lắp ráp ô tô ở THACO. Ảnh: C.N

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm, cấp bách nhằm đảm bảo cung ứng điện.

Trước đó, ngày 26/9, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ ngành liên quan bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Trong đó yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo thực hiện đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Bộ NN&PTNT sớm chỉ đạo xây dựng kế hoạch xả nước đổ ải từ các hồ chứa thủy điện lớn phục vụ cấp nước vụ đông xuân năm 2024 và hướng dẫn các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước xả đổ ải theo hướng sử dụng tiết kiệm tối đa và hiệu quả nguồn nước.

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam và chủ đầu tư các nhà máy điện tuyệt đối không được để thiếu than, thiếu khí cho sản xuất điện do các yếu tố chủ quan; tổ chức thực hiện đầu tư các dự án điện được giao làm chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, cấp bách.

TAGS