Cấp 272 tỷ đồng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án vùng đông nam

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cấp 272 tỷ đồng cho các địa phương, đơn vị để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án sắp xếp dân cư vùng đông nam của tỉnh.

Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được cấp 117 tỷ đồng để thực hiện 6 dự án; UBND huyện Thăng Bình: 130 tỷ đồng thực hiện 4 dự án; UBND huyện Núi Thành: 20 tỷ đồng thực hiện 2 dự án và UBND TP.Tam Kỳ: 5 tỷ đồng để thực hiện 1 dự án. Ngoài ra, UBND tỉnh còn cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 28 tỷ đồng để đầu tư hoàn chỉnh dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trung tâm xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) giai đoạn 1.

VĂN PHIN