Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

HÀ QUANG |

(QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, để trung ương thu hồi kế hoạch vốn. Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng công trình, dự án theo từng mốc thời gian cụ thể gắn với cá nhân phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và ưu tiên bố trí vốn thanh toán khối lượng hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục, phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 đến danh mục dự án, đặc biệt là 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Các dự án mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 phải khẩn trương triển khai công tác đấu thầu để giải ngân kế hoạch vốn được giao. Khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để bố trí vốn thanh toán theo quy định. Các địa phương khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công...

Theo UBND tỉnh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân còn quá thấp. Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì vẫn tồn tại nhiều nguyên nhân chủ quan như: công tác giải phóng mặt bằng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm, công tác quản lý hiện trạng, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất vẫn còn nhiều vướng mắc; nhiều địa phương chưa thật sự tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công…

TAGS