Miền Trung cần kết nối để hình thành chuỗi đô thị phát triển bền vững

HÀ SẤU |

(QNO) - Ngày 30.11, tại TP.Đà Nẵng diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển đô thị ở miền Trung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn” do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức.

Đường phố Tam Kỳ. Ảnh: H.S
Đô thị Tam Kỳ. Ảnh: H.S

Hội thảo tiếp nhận 34 tham luận, nghiên cứu chuyên sâu phản ánh toàn diện về sự phát triển đô thị của vùng. Nội dung được hầu hết tham luận đề cập là các giải pháp phát triển đô thị ở khu vực cần gắn với quy hoạch liên kết phát triển vùng để tạo thành chuỗi đô thị phát triển bền vững.

Hội thảo cũng nêu ra nhiều tồn tại, thách thức trong quá trình đô thị hóa vùng Trung Bộ như: các đô thị phát triển không đồng đều, quy hoạch đô thị thiếu tính định hướng và tính liên kết giữa các đô thị, không gian xanh ngày càng bị thu hẹp...

Ở hầu hết các địa phương, tiến trình đô thị hóa đang có xu hướng phát triển mạnh ở khu vực duyên hải phía đông vốn có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế. Đây cũng là vấn đề đặt ra trong việc cân bằng phát triển giữa các khu vực, giữa các nhóm dân cư, giữa các ngành kinh tế.

Một góc thành phố Huế. Ảnh: H.S
Đô thị Huế (Thừa Thiên Huế). Ảnh: H.S

Từ đó, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chỉ ra một số giải pháp trong việc phát triển đô thị khu vực miền Trung như: quản trị đô thị, phát triển hệ thống hạ tầng, vấn đề xây dựng chính quyền đô thị, kiểm soát phát thải chất thải rắn, quản lý ngập úng, xây dựng đô thị thông minh…

Toàn vùng hiện có gần 180 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I trực thuộc Trung ương, 5 đô thị loại I trực thuộc tỉnh, 7 đô thị loại II, 11 đô thị loại III, 15 đô thị loại IV, còn lại thuộc đô thị loại V.

TAGS