Năm 2021, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 32,4 tỷ đồng và 2.800m2 đất

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 7.12, báo cáo tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (khóa X), Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, toàn tỉnh đã triển khai 177/177 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm và 32 cuộc thanh tra đột xuất.

Sáng nay 7.12, các đại biểu HĐND tỉnh nghe UBND tỉnh báo cáo về các nội dung báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Ảnh: N.Đ
Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc sáng nay 7.12. Ảnh: N.Đ

Qua thanh tra đã ban hành 161 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 32,4 tỷ đồng và 2.803,1m2 đất tại 460 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng và 1.847,6m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác hơn 12,4 tỷ đồng, 955,5m2 đất; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 27,9 tỷ đồng. Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 120 tập thể, 253 cá nhân/157 tập thể, 275 cá nhân vi phạm phải xử lý.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến cho biết, qua thanh tra phát hiện một số sai phạm chủ yếu như: việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định; một số công trình, hạng mục công trình thời gian lập hồ sơ đề nghị quyết toán chưa đảm bảo theo quy định; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công.

Công tác quản lý tài chính ngân sách chưa chặt chẽ; chưa chấp hành đầy đủ quy định pháp luật trong việc kê khai nộp tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư dự án. Thực hiện chưa đúng quy định pháp luật trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉnh lý biến động đất đai; việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa; đất bỏ hoang, không có nhu cầu sử dụng đất.

“UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp, các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc thực hiện chậm tiến độ theo cam kết.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19” - ông Tiến phát biểu.

TAGS

Thích ứng an toàn, khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Sáng nay 7.12, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 4 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.