Núi Thành bất cập trong thực hiện kế hoạch thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 27/4, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Núi Thành về thực hiện kế hoạch thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Q.VIỆT
Ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu. Ảnh: Q.VIỆT

Báo cáo tại cuộc họp, tổng danh mục dự án thực hiện năm 2022 trên địa bàn Núi Thành là 36/130 công trình (trong đó có 5 danh mục đã thực hiện thu hồi đất, chuyển sang kế hoạch năm 2023 để giao đất; có 18 danh mục thực hiện một phần, phần còn lại chuyển sang kế hoạch năm 2023), tỷ lệ thực hiện 27,69%, tương ứng với diện tích 99,69ha/2.196,81ha.

Tổng danh mục dự án thực hiện thuộc trường hợp thu hồi đất được phê duyệt trong kế hoạch năm 2022 là 32/112 danh mục (có 18 danh mục thực hiện một phần, phần còn lại chuyển sang kế hoạch năm 2023), tương ứng với diện tích 92,61ha/1.744,8 ha, tỷ lệ 5,31% tổng diện tích thu hồi.

Trong khi đó, tổng danh mục dự án thực hiện thuộc trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước, rừng phòng hộ được phê duyệt trong kế hoạch là 10/47 danh mục tương ứng với diện tích 10,45/294,47ha.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Q.VIỆT

Ông Nguyễn Đức - Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đánh giá, trên cơ sở các nghị quyết của HĐND tỉnh, thông báo thẩm định của hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã tổ chức lập và trình Sở TN-MT thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng nằm. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm được phê duyệt làm cơ sở cho việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đảm bảo phát huy có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, quyền sử dụng đất của người dân.

Tuy nhiên, hạn chế của Núi Thành là kết quả thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đạt tỷ lệ thấp. Trong quá trình đăng ký danh mục công trình, xây dựng kế hoạch, các xã, thị trấn, các ngành chưa đánh giá sát nhu cầu đầu tư và khả năng thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đáng nói, một số dự án năng lực nhà đầu tư còn hạn chế, thiếu nguồn vốn thực hiện dẫn đến nhiều dự án đăng ký chuyển tiếp nhiều năm. Một số tổ chức có nhu cầu sử dụng đất lớn nhưng chưa quan tâm đến công tác đăng ký nhu cầu sử dụng đất hàng nằm, số liệu chưa chặt chẽ, chưa đúng hiện trạng. Bên cạnh đó, một số danh mục công trình, dự án do các đơn vị, địa phương đăng ký mang tính chất dự phòng nên tính khả thi thực hiện không cao.

TAGS