Tạm dừng chi các khoản đã bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm qua 26.5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2807/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, hội đoàn thể, chủ đầu tư tạm dừng chi các khoản đã bố trí trong dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 đang được UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền xem xét cắt giảm.

Cụ thể, tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo định mức 6 tháng cuối năm 2020 khối các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các tổ chức hội đặc thù hơn 9 tỷ đồng; đề xuất cắt giảm dự toán năm 2020 đối với các nhiệm vụ chi không tự chủ, không thường xuyên khối các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh và các tổ chức hội gần 854 tỷ đồng. UBND tỉnh đề nghị giãn tiến độ đầu tư sang giai đoạn 2021-2025 với các dự án, nghị quyết với mức giảm kế hoạch vốn hơn 1.413 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư hơn 5.948 tỷ đồng (gồm các nhóm dự án: khởi công mới năm 2019, 2020 chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; không đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; khởi công mới năm 2019 chưa phê duyệt dự án đầu tư; vướng đất rừng; chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; nhóm nghị quyết năm 2019, năm 2020; dự án chưa phê duyệt kết quả đấu thầu thi công, tiếp tục triển khai).

Ngoài ra, cắt giảm 404 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh chưa phân bổ năm 2020. Trong đó, cắt giảm chi nguồn kinh phí quốc phòng 8 tỷ đồng; an ninh 7 tỷ đồng; GD-ĐT và dạy nghề 70 tỷ đồng; sự nghiệp y tế 30 tỷ đồng; sự nghiệp khoa học công nghệ hơn 2,1 tỷ đồng; sự nghiệp văn hóa - thông tin hơn 51,1 tỷ đồng; sự nghiệp thể dục - thể thao hơn 12,3 tỷ đồng; đảm bảo xã hội 80 tỷ đồng; sự nghiệp kinh tế hơn 74,3 tỷ đồng; chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 69 tỷ đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm soát nguồn kinh phí giải ngân theo mức cắt giảm nhiệm vụ chi thường xuyên, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020.

Sở Tài chính chủ trì, cùng Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thuế tỉnh xây dựng các kịch bản về tăng trưởng kinh tế năm 2020, làm rõ mức độ hụt thu, dự lường khả năng phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19 để rà soát lại phương án cắt giảm; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp thẩm quyền xem xét quyết định.

TAGS