Tăng trưởng dư nợ gắn với chất lượng tín dụng ở Núi Thành

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Núi Thành đang nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa tăng trưởng dư nợ gắn với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Núi Thành chuyển nguồn vốn đến xã Tam Trà để người dân tiếp cận. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Núi Thành chuyển nguồn vốn đến xã Tam Trà để người dân tiếp cận. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Sau khi có quyết định giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 của Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Nam, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Núi Thành đã tham mưu Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện chuyển giao nguồn vốn cho các xã, thị trấn để đưa đến người dân có nhu cầu vay.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện cho biết, địa phuong đang triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội đảm bảo đúng quy định, chú trọng hiệu quả để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đến nay, tổng doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành 30,1 tỷ đồng đồng. Tổng doanh số thu nợ 12,8 tỷ đồng; tổng dư nợ 567,8 tỷ đồng (tăng hơn 17,2 tỷ đồng so với đầu năm 2023, tốc độ tăng 3,1%).

Qua gần 3 tháng đầu năm 2023 đã có gần 800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, chính sách được vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng vốn để làm ăn, phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình cho vay có dư nợ cao tập trung cho vay giải quyết việc làm để khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, cho vay các dự án thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp…

“Cùng với tuyên truyền, vận động người dân vay vốn ưu đãi, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn trong nhân dân, xem xét hồ sơ, tập trung giải ngân cho vay” - ông Ngô Đức An nói. 

Qua gần 3 tháng đầu năm đã có gần 800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, chính sách ở huyện Núi Thành được vay vốn ưu đãi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Qua gần 3 tháng đầu năm đã có gần 800 lượt hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, chính sách ở huyện Núi Thành được vay vốn ưu đãi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành cho rằng, tiêu chí hoạt động tín dụng ưu đãi của địa phương là tăng trưởng tín dụng nhanh và bền vững, chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn để tiếp tục cho vay quay vòng; thu lãi đạt 100% số lãi phải thu. Nhờ đó chất lượng tín dụng chính sách ở Núi Thành đảm bảo, nợ quá hạn, nợ khoanh không đáng kể. 

Còn theo ông Nguyễn Hậu - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành, từ nay đến cuối năm tiếp tục huy động thêm vốn để mở rộng cho vay ưu đãi đến người dân; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro; nâng cao hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. 

“Kim chỉ nam để chúng tôi thực hiện tốt tăng trưởng dư nợ gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách là thực hiện tốt Chỉ thị số 40, Kết luận số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách. Cùng với đó là tập trung triển khai chuyển đổi số, đẩy mạnh các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao” - ông Hậu nói.

Người dân xã Tam Hòa (Núi Thành) xây dựng mô hình kinh tế từ vốn vay ưu đãi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Người dân xã Tam Hòa (Núi Thành) xây dựng mô hình kinh tế từ vốn vay ưu đãi. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Thống kê của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành, đến ngày 17/3 tổng nguồn vốn ưu đãi hơn 568,6 tỷ đồng (tăng 18,1 tỷ đồng so với đầu năm 2023, tỷ lệ tăng 3,3%). Trong đó, nguồn vốn trung ương hơn 535,4 tỷ đồng; nguồn vốn địa phương hơn 31,1 tỷ đồng; nguồn vốn huy động 70,2 tỷ đồng.

TAGS