Thiếu nước cục bộ ở xã Đại An: Sử dụng ngân sách hỗ trợ bồn chứa dự trữ nước

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đối với tình trạng thiếu nước cục bộ tại các giếng đào, giếng khoan ở một số thời điểm tại xã Đại An thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đại Lộc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ dân dự trữ sử dụng khi cần thiết.

Xã  Đại An (Đại Lộc) xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất cục bộ ở một số thời điểm. Ảnh: C.N
Xã Đại An (Đại Lộc) xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất cục bộ ở một số thời điểm. Ảnh: C.N

Liên quan đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất tại xã Đại An do xây dựng đập tạm chặn dòng trên đầu sông Quảng Huế theo báo cáo của UBND huyện Đại Lộc và kết quả kiểm tra của Sở NN&PTNT, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Đại Lộc chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền cho nhân dân trong khu vực về sự cần thiết và giải pháp đắp đập tạm hướng dòng trên sông Quảng Huế nhằm góp phần cải thiện nguồn nước đảm bảo cấp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Đối với tình trạng thiếu nước cục bộ tại các giếng đào, giếng khoan ở một số thời điểm tại xã Đại An, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đại Lộc sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ bồn chứa nước cho các hộ dân dự trữ sử dụng khi cần thiết.

Trên cơ sở đề nghị của Sở NN&PTNT, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Đại Lộc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông Quảng Huế khu vực đập Quảng Huế.

TAGS