Thủ tướng chủ trì Hội nghị "Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập"

Q.VIỆT |

(QNO) - Sáng nay 20.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”. Ở điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT
Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, thị trường lao động nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống thể chế, luật pháp, chính sách về thị trường lao động từng bước được hoàn thiện; quy mô và chất lượng cung - cầu lao động gia tăng (nguồn cung được đảm bảo với hơn 51,6 triệu người); chất lượng việc làm ngày càng được cải thiện (tỷ lệ qua đào tạo tăng qua từng năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 26,2%).

Đáng chú ý, cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ; giảm tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương, tăng tỷ lệ việc làm được bảo vệ; cải thiện đáng kể tiền lương và thu nhập của người lao động; năng suất lao động và tính cạnh tranh của lực lượng lao động được nâng lên.

Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ. Ảnh: Q.VIỆT
Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động khu vực công nghiệp và dịch vụ. Ảnh: Q.VIỆT

Tuy nhiên, thị trường lao động nước ta chưa theo kịp với tốc độ và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tính thích ứng, chủ động, linh hoạt kém, nhất là trước đại dịch Covid-19. Thị trường lao động Việt Nam đang đối mặt với áp lực như giải quyết việc làm cho gần 2 triệu lao động; còn tình trạng khan hiếm lao động cục bộ ở một số ngành, lĩnh vực, địa bàn; chưa có giải pháp thu hút lao động tại chỗ hiệu quả; tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt lao động cho giai đoạn phục hồi và phát triển. 

Thêm vào đó là sự thiếu hụt các kỹ năng của người lao động để duy trì việc làm hoặc chuyển đổi nghề, thích ứng với tình hình sau đại dịch; thiếu cơ sở dữ liệu điện tử trong quản lý lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng thị trường lao động Việt Nam trong mối tương quan thị trường lao động thế giới; cơ chế, chính sách về thị trường lao động; kinh nghiệm trong nước, quốc tế và các giải pháp phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững, hội nhập; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo hành lang pháp lý phát triển thị trường lao động. Đến nay, về cơ bản, thị trường lao động đã được hình thành và từng bước vận hành bởi cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mặc dù vậy, thị trường lao động chưa theo kịp được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, chưa thích ứng đầy đủ với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thể chế phát triển thị trường lao động còn bất cập; chưa có cơ chế, chính sách đầy đủ về giao dịch việc làm, quản lý chất lượng thị trường, các quy định về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động. Cân đối cung - cầu lao động chưa thật hiệu quả. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức về thị trường lao động có tính quy luật cung - cầu và cạnh tranh. Ảnh; Q.VIỆT
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức về thị trường lao động có tính quy luật cung - cầu và cạnh tranh. Ảnh: Q.VIỆT

Về giải pháp sắp tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức về thị trường lao động có tính quy luật cung - cầu và cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo hướng linh hoạt, hiện đại, bền vững, hội nhập quốc tế, nhằm giải phóng triệt để sức sản xuất, tập trung phát triển lao động có kỹ năng, thu nhập cao; tiếp tục quy định cụ thể các tiêu chuẩn lao động phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế mà nước ta cam kết và phê chuẩn.

"Cần tập trung xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao động hiện đại, minh bạch để mỗi người lao động từ khi tham gia đến khi rời thị trường lao động được quản trị minh bạch, thống nhất, tạo điều kiện tham gia các hoạt động giao dịch việc làm, tiếp cận thông tin về thị trường lao động việc làm…" - Thủ tướng nhấn mạnh.

TAGS