Tìm hướng cải thiện chất lượng và năng suất cây lòn bon

BÍCH LIÊN |

Ngày 21.12, Sở Khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo “Đánh giá thực trạng và định hướng nghiên cứu cây lòn bon của tỉnh Quảng Nam”, thu hút sự tham dự của đại diện ngành nông nghiệp và phòng ban liên quan thuộc các huyện Tiên Phước, Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện chất lượng và nâng cao năng suất lòn bon tỉnh Quảng Nam”, do TS. Vũ Mạnh Quyết - Viện Thổ nhưỡng nông hóa (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) chủ trì, thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2018. Đề tài tiến hành điều tra khảo sát thực trạng cây lòn bon trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các địa phương có diện tích trồng lớn; đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng; nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật và thiết kế công thức phân bón phù hợp, kỹ thuật thâm canh phù hợp, kỹ thuật nhân giống… Từ đó, xây dựng một số mô hình thâm canh phù hợp, chuyển giao kỹ thuật trong nhân dân nhằm hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng cây, quả. Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng diện tích cây lòn bon của 3 huyện Tiên Phước, Đông Giang và Nam Giang khoảng 500ha, được trồng theo hình thức vườn nhà (Tiên Phước) và vườn rừng (Đông Giang, Nam Giang). Ở các vùng này, tình trạng cây lòn bon thoái hóa giống, trái chua, suy giảm sản lượng, ra trái cách năm… diễn ra phổ biến nhiều năm nay.

BÍCH LIÊN