Tín dụng chính sách giúp tỷ lệ hộ nghèo ở Hội An giảm còn 0,14%

Q.VIỆT |

(QNO) - Chiều nay 18.7, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT
Chủ trì hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Chặng đường 20 năm qua ghi nhận những dấu ấn quan trọng trong triển khai tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP.Hội An. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 4% ở năm 2003 còn 0,14% ở năm 2022, tỷ lệ hộ cận nghèo đã giảm từ 3,2% ở năm 2013 còn 0,45% ở năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An khẳng định tín dụng chính sách đã đạt hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Văn Lanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT
Ông Nguyễn Văn Lanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.VIỆT

Tín dụng chính sách ở Hội An không chỉ là điểm sáng, một trong những trụ cột trong hệ thống chính sách giảm nghèo mà còn giúp bộ máy quản trị, điều hành của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tinh gọn, phương thức cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội hiệu quả, mạng lưới điểm giao dịch xã, phường, tổ tiết kiệm và vay vốn gần dân.

Đến ngày 30.6, tổng nguồn vốn chính sách ưu đãi cho vay trên địa bàn TP.Hội An là hơn 198,7 tỷ đồng, tăng gần 187 tỷ đồng, gấp 16,52 lần so với khi mới đi vào hoạt động. Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An thực hiện cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách (tăng 12 chương trình cho vay so với khi thành lập) gồm cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ mới thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; cho vay hỗ trợ tạo việc làm; duy trì và mở rộng việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Chất lượng tín dụng đảm bảo, không có nợ quá hạn.

Tín dụng ưu đãi giúp người dân Hội An phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT
Tín dụng ưu đãi giúp người dân Hội An phát triển kinh tế hiệu quả. Ảnh: Q.VIỆT

Từ nay đến năm 2030, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An triển khai nhiều nhiệm vụ. Mục tiêu là đảm bảo 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách; tiếp tục tập trung nguồn lực cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách; hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao hàng năm; phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn, góp phần tích cực cùng địa phương phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố nông thôn mới.

Dịp nay, có 23 tập thể, 23 cá nhân trên địa bàn TP.Hội An được khen thưởng. Trong đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân.

TAGS