Việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở Quế Sơn còn nhiều hạn chế

NGUYỄN SỰ |

(QNO) - Sáng nay 11/5, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Quế Sơn về tình hình thực hiện kế hoạch thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2022.

Quang cảnh cuộc làm việc diễn ra sáng nay 11/5.   Ảnh: N.S
Quang cảnh cuộc làm việc sáng nay 11/5. Ảnh: N.S

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn cho biết, giai đoạn 2020 - 2022, việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương đạt tỷ lệ thấp. Cụ thể, năm 2020 Quế Sơn có 75 danh mục công trình, dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua với tổng diện tích đề nghị thu hồi gần 332ha. Thế nhưng, huyện chỉ thực hiện 20 danh mục công trình, dự án với diện tích đất đã thu hồi hơn 45,4ha, đạt tỷ lệ 13,85% so với kế hoạch được duyệt.

Lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn báo cáo việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương trong giai đoạn 2020 - 2022.   Ảnh: N.S
Lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn báo cáo việc thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở địa phương giai đoạn 2020 - 2022. Ảnh: N.S

Năm 2021, Quế Sơn có 96 danh mục công trình, dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua với tổng diện tích đề nghị thu hồi hơn 379ha. Tuy nhiên, địa phương chỉ thực hiện 13 danh mục công trình, dự án với diện tích đất đã thu hồi hơn 17,1ha, đạt tỷ lệ 4,52% so với kế hoạch được duyệt.

Năm 2022, huyện có 71 danh mục công trình, dự án thu hồi đất được HĐND tỉnh thông qua với tổng diện tích đề nghị thu hồi hơn 350,2ha. Vậy nhưng, Quế Sơn chỉ triển khai 21 danh mục công trình, dự án với diện tích đất đã thu hồi hơn 94ha, đạt tỷ lệ 26,85% so với kế hoạch được duyệt.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thu hồi đất xây dựng khu phố chợ Đông Phú (Quế Sơn) hồi tháng 4 năm 2022.    Ảnh: N.S
Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra việc thu hồi đất xây dựng khu phố chợ Đông Phú (Quế Sơn) hồi tháng 4/2022. Ảnh: N.S

Lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn nhìn nhận, giai đoạn 2020 - 2022, việc tổ chức thực hiện các danh mục thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất được duyệt còn nhiều hạn chế. Có danh mục đã đăng ký và được phê duyệt nhưng không thực hiện; còn danh mục cần triển khai lại không có trong kế hoạch sử dụng đất được duyệt gây khó khăn trong việc thực hiện. Số danh mục đề nghị bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm tương đối nhiều.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.    Ảnh: N.S
Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: N.S

Trong khi đó, hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hằng năm còn chậm làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các công trình, dự án tại địa phương...

TAGS