Xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ hiệu quả hơn trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Sáng 5.8, tại TP.Đà Nẵng diễn ra hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng đồng tổ chức.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Q.T
Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Q.T 

Tham dự và chủ trì hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh. Ngoài ra, đồng chủ trì hội thảo còn có lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng.

Hội thảo còn có sự tham gia của 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các địa phương miền Trung - Tây Nguyên, một số địa phương có ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Về phía tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng tham dự.

Các báo cáo chính được trình bày tại hội thảo tập trung vào các chủ đề: xu hướng du lịch toàn cầu và ý nghĩa đối với Việt Nam; ngành công nghiệp văn hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam: thực trạng và kiến nghị, đề xuất; tương lai của sự phát triển dựa vào dịch vụ; một số đề xuất, kiến nghị phát triển dịch vụ logistics của Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Q.T
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Q.T 

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều đề xuất quan trọng về việc cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển các ngành dịch vụ mới trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển hạ tầng và thúc đẩy chuyển đổi số cho phát triển các ngành dịch vụ; đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua thời gian các ngành dịch vụ đã phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống. Tỷ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP tăng dần qua các năm, hiện chiếm trên 40% GDP.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T 

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho biết, thực tế đã chứng minh rằng, phát triển ngành dịch vụ là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, ngành dịch vụ cũng có nhiều tồn tại đặt ra yêu cầu cần phải đổi mới tư duy về cách tiếp cận mô hình phát triển. Đồng thời, đề ra những định hướng, mục tiêu phù hợp, nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ và giải pháp mới, đột phá, mang tính bao trùm, tổng thể và có tính thực thi cao phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển mới.

Từ đó xây dựng chiến lược phát triển ngành dịch vụ phù hợp, hiệu quả hơn trong tiến trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời gian tới.

Kết quả của hội thảo, các nội dung ý kiến, kiến nghị và đề xuất của các ban, bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế sẽ được Tổ biên tập Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" tiếp thu, tổng hợp đầy đủ phục vụ cho công tác xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

TAGS