Đề nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan ở 2 xã trả lại kinh phí hỗ trợ chuẩn nông thôn mới

NHÃ PHƯƠNG |

(QNO) – Tại cuộc họp liên quan tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì vào chiều 24/5, ông Ngô Tấn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn và UBND huyện Thăng Bình nghiêm túc kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan của xã Điện Hòa và xã Bình Tú vì không sử dụng hết hoặc không sử dụng nguồn vốn hỗ trợ duy trì chuẩn NTM năm 2022 được giao.

Ông Ngô Tấn phát biểu tại cuộc họp chiều 24/5.   Ảnh: N.P
Ông Ngô Tấn phát biểu tại cuộc họp chiều 24/5. Ảnh: N.P

Theo ông Ngô Tấn, năm 2022, UBND tỉnh giao cho mỗi xã nêu trên 500 triệu đồng để thực hiện việc duy trì và nâng chuẩn NTM. Thế nhưng, xã Điện Hòa (Điện Bàn) chỉ sử dụng 15 triệu đồng, còn trả lại 485 triệu đồng. Trong khi đó, xã Bình Tú (Thăng Bình) hoàn toàn không sử dụng nguồn vốn hỗ trợ.

Đáng nói hiện nay 2 xã trên chưa đảm bảo duy trì chuẩn NTM theo quy định. Cụ thể, xã Điện Hòa đạt 17/19 tiêu chí, còn xã Bình Tú mới đạt 11/19 tiêu chí.

Ngoài việc đề nghị chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, ông Ngô Tấn cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét không cấp kinh phí duy trì chuẩn NTM cho xã Điện Hòa và Bình Tú trong năm 2024; dùng nguồn kinh phí hỗ trợ 2 xã vừa nêu cấp cho các xã khác (ưu tiên khu vực miền núi) để thực hiện duy trì chuẩn NTM.

TAGS