Nhiều xã ở Duy Xuyên rớt tiêu chí xã nông thôn mới

HOÀNG THƠ |

Tại buổi làm việc mới đây của Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh với Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện Duy Xuyên đã thống nhất đánh giá: Trong số 7 xã đã về đích NTM của huyện Duy Xuyên có xã Duy Hòa rớt tiêu chí Đảng bộ xã không trong sạch, vững mạnh và tiêu chí chưa thành lập cổng thông tin điện tử của xã. Xã Duy Trinh rớt tiêu chí do không có HTX nông nghiệp và tiêu chí chưa thành lập cổng thông tin điện tử của xã. Hai xã Duy Sơn và Duy Phước cũng rớt tiêu chí do chưa có cổng thông tin điện tử. Duy Thành rớt tiêu chí năm 2018 không đạt 70% số thôn văn hóa 3 năm liền và rớt tiêu chí Đảng bộ xã không đạt trong sạch, vững mạnh. Riêng 2 xã Duy Vinh và Duy Phú  đạt 14 đến 17 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm nay; 2 xã còn lại là Duy Tân và Duy Thu phấn đấu đến năm 2020 về đích NTM.

Hiện nay cùng với quá trình xây dựng NTM, các xã tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020. Trên địa bàn huyện Duy Xuyên có 11 thôn của 8 xã, đó là thôn Hà Nhuận xã Duy Phước; thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu; thôn Vĩnh Trinh và thôn Mỹ Lược (xã Duy Hòa); thôn Chiêm Sơn (xã Duy Sơn) và thôn Mỹ Sơn (xã Duy Phú); thôn Trà Kiệu Tây (xã Duy Sơn); thôn Hà Nhuận (xã Duy Vinh); thôn Thu Bồn Tây (xã Duy Tân); thôn Đông Yên (xã Duy Trinh) và thôn Câu Lâu  Đông (xã Duy Phước).

HOÀNG THƠ