Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

HOÀNG ĐẠO |

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 319 quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Có ít nhất một mô hình thôn thông minh thì mới được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: H.Đ
Xã NTM kiểu mẫu phải có ít nhất một mô hình thôn thông minh. Ảnh: H.Đ

Theo quy định, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm; có ít nhất một mô hình thôn thông minh do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể; đạt tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (sản xuất, giáo dục, văn hóa...) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do UBND cấp tỉnh ban hành.

TAGS

Núi Thành đạt 285/285 tiêu chí nông thôn mới

VĂN PHIN |

(QNO) - Sáng nay 9.3, đoàn giám sát Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Núi Thành.

Vì môi trường nông thôn mới

ĐỖ HUẤN |

Là xã đầu tiên của TP.Hội An được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào tháng 6.2021, Cẩm Thanh hiện là điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Quế Lộc hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

VĂN SỰ - VINH ANH |

Hơn 3 năm qua, xã Quế Lộc (Nông Sơn) nỗ lực huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu và tích cực hỗ trợ người dân phát triển mạnh kinh tế hộ nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.