Đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác thu ngân sách trong những tháng cuối năm

VĂN DŨNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa có thư gửi các bí thư tỉnh ủy/thành ủy về việc phối hợp chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan, tài chính, kho bạc quản lý thu ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm.

Bộ trưởng cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã đạt được kết quả quan trọng, thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt được 70,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, bố trí cân đối nguồn vốn đảm bảo nhiệm vụ chi NSNN được giao. Tuy nhiên công tác thu ngân sách cũng gặp khó khăn: quý II.2019, số thu NSNN có biểu hiện chững lại, thu nội địa trừ dầu thô chỉ đạt 24,5% dự toán, tăng 10,2% so với cùng kỳ (quý I.2019 đạt 26% dự toán, tăng 16,3%). Nguyên nhân do có những tác động thương mại, đầu tư cũng như tình hình thiên tai, hạn hán, bão lũ và bệnh dịch (dịch tả lợn châu Phi...) đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân. Vì vậy rất cần sự phối hợp chỉ đạo của các địa phương trong quản lý, thu ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN đã được giao, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đề nghị các đồng chí bí thư tỉnh ủy/thành ủy quan tâm và chỉ đạo trên địa bàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Một là, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để thúc đẩy thương mại đầu tư nhằm phát triển kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc cho NSNN; triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thuế, duy trì ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng để hoàn thành toàn diện công tác thu năm 2019. Hai là, chỉ đạo UBND tỉnh/thành phố yêu cầu Cục Thuế chủ trì, tham mưu với cấp ủy và chính quyền địa phương các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ Tài chính nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019 trên địa bàn đã được giao, trong đó tập trung vào các giải pháp quản lý thu, giải pháp tăng thu; các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế; tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế tập trung vào doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, chuyển giá; giám sát việc khai thuế phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn, các khoản thu từ đất; thực hiện kịp thời các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ liên quan đến thu ngân sách. Ba là, chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn như tài chính, hải quan, kho bạc nhà nước, ngân hàng nhà nước, công thương, tài nguyên môi trường... phối hợp với cơ quan thuế để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN năm 2019, đặc biệt là các khoản thu lớn, các khoản thu mới phát sinh, các khoản thu cần sự phối hợp của nhiều ngành như các khoản thu từ đất (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước...), thu từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh thương mại trên nền kỹ thuật số, chống gian lận thương mại, lợi dụng xuất xứ hàng hóa để tránh thuế, trốn thuế... Bốn là, chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước; cán bộ công chức quản lý thuế thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính trong thực thi công vụ, phòng ngừa tham nhũng và không gây phiền hà cho người nộp thuế. Năm là, chỉ đạo cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp ủy và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan thuế, hợp nhất chi cục thuế khu vực đảm bảo hiệu quả, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.