Chính quyền - đoàn thể

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

TÙNG CHI 05/03/2024 16:27

(QNO) - Năm 2024, Quảng Nam đặt mục tiêu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong các lĩnh vực.

UBND tỉnh yêu cầu THTK, CLP năm 2024 phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2024, Quảng Nam THTK, CLP trên tất cả lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể: quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp; tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động; hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024, UBND tỉnh chú trọng các nhóm giải pháp: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về THTK, CLP; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về THTK, CLP; tăng cường công tác tổ chức THTK, CLP trên các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về THTK, CLP.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO