8 tháng đầu năm 2023, Thăng Bình thu ngân sách nhà nước hơn 138,8 tỷ đồng, bằng 43% dự toán HĐND huyện giao

M.TÂN - H.NĂM |

(QNO) - Huyện Thăng Bình triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh thu hồi nợ đọng thuế.

Thăng Bình triển khai nhiệm vụ thu thuế những tháng cuối năm 2023. Ảnh: T.N
Thăng Bình triển khai nhiệm vụ thu thuế những tháng cuối năm 2023. Ảnh: T.N

Ông Trần Văn Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thăng Bình cho biết, đến 31/8/2023 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện hơn 138,8 tỷ đồng, đạt 79% dự toán pháp lệnh và bằng 43% dự toán HĐND huyện giao.

Trong đó, có 2 khoản thu đạt thấp là thu tiền sử dụng đất hơn 34 tỷ đồng, đạt 57% dự toán pháp lệnh, đạt 18% dự toán HĐND huyện giao; thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh ở lĩnh vực doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 55% dự toán HĐND huyện giao.

Đáng chú ý, đến 31/8/2023 tổng nợ thuế hơn 35 tỷ đồng, tăng 68% so với số nợ tại thời điểm 31/12/2022. Trong đó, nợ ngoài quốc doanh hơn 11 tỷ đồng, nợ các khoản thu về đất 18 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Thanh cho rằng, nguyên nhân nợ thuế tăng cao so với thời điểm 31/12/2022 là do tình hình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều dự án không thể thực hiện, một số doanh nghiệp không có tiền nộp thuế, nợ cũ không thanh toán được, nợ mới lại tiếp tục phát sinh.

Ngoài ra, một số trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển nhượng nhưng từ cuối năm 2022 đến nay bất động sản tại địa phương chững lại không thể thực hiện; hoặc trường hợp cấp giấy chứng nhận, chuyển mục đích sử dụng đất có khó khăn về tài chính, nhưng chưa có nhu cầu cần giấy chứng nhận nên chưa nộp tiền sử dụng đất...

Để khắc phục nợ đọng thuế, ông Trương Công Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình đề nghị Chi cục Thuế tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chống thất thu và nợ đọng thuế. Các đơn vị, địa phương có số thu tuy tăng so với cùng kỳ nhưng chưa hoàn thành dự toán thì phải đẩy mạnh công tác thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao.

UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phấn đấu hoàn thành dự toán thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023 được HĐND huyện giao; đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế triển khai đối chiếu dữ liệu lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chính xác, tạo thuận lợi cho việc thu thuế.

TAGS