Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang: 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử

VĂN DŨNG |

Chỉ hơn 1 tháng triển khai hệ thống hóa đơn điện tử (từ 21.4 đến 23.5.2022), Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang (Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) đã có 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo ông Ka Lâu Den - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Tây Giang - Đông Giang, đây là nỗ lực rất đáng được ghi nhận, biểu dương bởi 2 huyện Đông Giang, Tây Giang thuộc địa bàn miền núi cao, ở đây hạ tầng công nghệ thông tin còn hạn chế, giao thông đi lại rất khó khăn, doanh nghiệp (DN) chủ yếu là siêu nhỏ. Thành công này trước hết là nhờ người nộp thuế, bởi họ đã hiểu rõ tầm quan trọng cũng như lợi ích thiết thực khi áp dụng hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, để có được sự đồng thuận của các DN, hộ kinh doanh, Chi cục Thuế khu vực Tây Giang - Đông Giang đã xác định rõ các thách thức, khó khăn và quán triệt tinh thần với quyết tâm cao, từ đó có các giải pháp phù hợp, thuyết phục, động viên người nộp thuế trang bị máy móc, chủ động phối hợp với nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để triển khai thực hiện.

Đặc biệt, Chi cục Thuế khu vực Tây Giang - Đông Giang đã chủ động cắt cử nhân sự giúp DN, hộ kinh doanh theo kiểu “cầm tay chỉ việc” trong thời gian đầu triển khai; phân công công chức thuế trực tiếp theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình, báo cáo các khó khăn, vướng mắc cũng như tiến độ thực hiện hàng ngày cho lãnh đạo chi cục. Trong những trường hợp cần thiết, lãnh đạo chi cục trực tiếp làm việc với chủ DN, hộ kinh doanh để giải thích, vận động nhằm tạo nên sự hưởng ứng cao.

Ông Lương Đình Đường - Phó Cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Điều hành triển khai hóa đơn điện tử (Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) nói: “Trong điều kiện là đơn vị miền núi cao còn nhiều khó khăn, việc Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử tới 100% các DN, hộ kinh doanh trên địa bàn trước thời hạn 1 tháng là nỗ lực rất lớn, rất cần được ghi nhận, biểu dương kịp thời”.