Cục Thuế đã giải quyết hoàn hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, nhờ áp dụng quy trình hoàn thuế bằng phương pháp điện tử và thực hiện nghiêm quy định trong công tác hoàn thuế theo Luật Quản lý thuế năm 2019, Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong 7 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế tỉnh đã giải quyết 145 hồ sơ hoàn thuế với số tiền thuế được hoàn là 1.022 tỷ đồng, tất cả hồ sơ hoàn thuế được Cục Thuế giải quyết đúng quy định, không có hồ sơ chậm trễ kéo dài, để doanh nghiệp có dòng vốn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Theo quy định Điều 74 Luật Quản lý thuế năm 2019, đối với hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau là 6 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ có thông báo cho doanh nghiệp về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế. Theo đó, Cục Thuế đã ban hành 126 quyết định hoàn thuế đảm bảo đúng quy định, trong đó có 94/126 hồ sơ được giải quyết hoàn trong vòng 5 ngày làm việc (sớm 01 ngày so quy định) chiếm tỷ lệ 75%.

Đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau, thời hạn quy định là 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ, đảm bảo đúng quy định về thủ tục, đủ điều kiện hoàn thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, xác minh và có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ hoàn thuế. Trong 7 tháng năm 2023 Cục Thuế đã giải quyết 19 hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau, có 11/19 hồ sơ giải quyết trong vòng 35 ngày (chiếm tỷ lệ 58%).

Đáng chú ý, để đảm bảo tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật trong hoàn thuế, Cục Thuế đã tăng cường thanh tra những hồ sơ mà người nộp thuế kinh doanh mặt hàng có yếu tố rủi ro, như xuất khẩu nông - lâm - thủy hải sản, linh kiện điện tử, gỗ, dăm gỗ, … Đồng thời thanh kiểm tra các doanh nghiệp, người nộp thuế có dấu hiệu nghi vấn sai phạm, nhất là trường hợp có doanh thu tăng đột biến; hoàn thuế xuất khẩu với số thuế lớn, nhưng không tương xứng với năng lực sản xuất kinh doanh; hoàn thuế đối với dự án đầu tư mới, doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ, nhưng vẫn mở rộng đầu tư; các trường hợp có số thuế âm liên tục trong nhiều tháng, nhưng không đề nghị hoàn; doanh nghiệp sử dụng hóa đơn với số lượng lớn...

Song với đó, Cục Thuế chú trọng đến việc phân công cán bộ trực tiếp làm công tác hoàn thuế, đòi hỏi người làm công tác hoàn thuế phái có tinh thần trách nhiệm, công minh, khách quan và bản lĩnh đạo đức tốt. Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo các quy định, quy trình hoàn thuế.

Cục Thuế tỉnh cho biết thêm, thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của Chính phủ, tính đến ngày 10/8/2023 cơ quan thuế đã giải quyết gia hạn hơn 1.846,4 tỷ đồng. Trong đó có 888,4 tỷ đồng gia thời hạn nộp thuế theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: thuế giá trị gia tăng 756 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 103 tỷ đồng, thuế giá trị tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh 2,9 tỷ đồng và tiền thuê đất 26,5 tỷ đồng.

Gia han thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo Nghị định 36/2023/NĐ-CP ngày 21/6/2023 của Chính phủ, Cục Thuế đã gia hạn cho các đơn vị thuộc Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải được 958 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh trong tháng 6/2023.

Như vậy, tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh do ngành thuế thực hiện nếu tính cả số tiền thuế gia hạn nộp nêu trên, tính đến ngày 10/8/2023 là 12.769,9 tỷ đồng, đạt 61% dự toán HĐND tỉnh giao.