Cục Thuế Quảng Nam thu ngân sách tăng 41% so với cùng kỳ

VĂN DŨNG |

Qua 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Quảng Nam đã thực hiện thu ngân sách nhà nước hơn 14.852 tỷ đồng, đạt 78%% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2021. 

Nói về kết quả tăng thu này, ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam giải thích, nhờ dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp được phục hồi và dần trở lại trạng thái bình thường, tăng trưởng kinh tế cao; các chính sách, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế của Quốc hội, Chính phủ được Cục Thuế triển khai kịp thời, phát huy tác dụng.

Theo đó, có 9/16 nguồn thu, sắc thuế thu đạt và vượt tiến độ dự toán hơn 50%. Ấn tượng nhất, nguồn thu từ lĩnh vực thu kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng gần 64% dự toán thu, qua 6 tháng đầu năm 2022 đã thu hơn 11.070 tỷ đồng, đạt hơn 91% dự toán. Trong đó, thu từ Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trường Hải hơn 9.803 tỷ đồng; các nhà máy thủy điện đóng góp cho ngân sách hơn 306 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đạt thấp, qua 6 tháng chỉ thu được 27 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, bằng 48% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do chính sách miễm, giảm thuế cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thu từ khối các danh nghiệp nhà nước trung ương 407,8 tỷ đồng, đạt 63% (thu từ các nhà máy Thủy điện gần 270 tỷ đồng, trong đó Thủy điện A Vương 97 tỷ đồng, Sông Tranh 2 là 54,7 tỷ đồng, Sông Bung 4 và 2 là 56 tỷ đồng và Sông Kôn 22 tỷ đồng).

Thu thuế thu nhập cá nhân 511 tỷ đồng, đạt 71,5 %. Thu khác ngân sách gần 164 tỷ đồng, đạt gần 82%. Thu tiền sử dụng đất 1.213 tỷ đồng, đạt 63,5%. Thu lệ phí trước bạ 199 tỷ đồng, đạt gần 59%. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 60,4 tỷ đồng, đạt 64%. Thu phí lệ phí 91 tỷ đồng, đạt 55%. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 tỷ đồng, đạt 55,7%

Trong 7 nguồn thu không đạt, có 3 nguồn thu ở mức dưới 42% là thu tiền thuê đất (28%), doanh nghiệp nhà nước địa phương (39,6%), thu từ các danh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (620 tỷ đồng, bằng 41%. Đối với các Chi cục Thuế: Hội An thu được 303,5 tỷ đồng, đạt 66% dự toán; Thăng Bình 110,6 tỷ đồng, đạt 75%; Núi Thành 102,5 tỷ đồng, đạt 54%; Đại Lộc 76 tỷ đồng, đạt 62%.

Các Chi cục Thuế khu vực chia theo địa bàn: Tam Kỳ thu hơn 305 tỷ đồng, đạt 52% và Phú Ninh 42 tỷ đồng, đạt 70%; Điện Bàn 203 tỷ đồng, đạt 56% và Duy Xuyên 89,6 tỷ đồng, đạt 61%; Quế Sơn 44,3 tỷ đồng, đạt 53%, cùng Nông Sơn 10,6 tỷ đồng, đạt 80% và Hiệp Đức 13 tỷ đồng, đạt 62%; Bắc Trà My 16,8 tỷ đồng, đạt 53%, cùng Tiên Phước 34 tỷ đồng, đạt 97% và Nam Trà My 45 tỷ đồng, đạt 188% (do thu phát sinh vãng lai); Phước Sơn 18 tỷ đồng, đạt 75% và Nam Giang 11,4 tỷ đồng, đạt 56%; Đông Giang 12,8 tỷ đồng, đạt 66% và Tây Giang 4,7 tỷ đồng, đạt 45%.

Điều đáng ghi nhận, đến ngày 1.7.2022 tất cả doanh nghiệp đang hoạt động có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, được Tổng cục Thuế khen thưởng đột xuất về hoàn thành triển khai áp dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo Quyết định 206 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế cũng đã triển khai kịp thời các chính sách giảm, gia hạn nộp thuế để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội của Quốc hội và kế hoạch hành động của Chính phủ đề ra.

Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam - Nguyễn Văn Tiếp yêu cầu đơn vị trong ngành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, phấn đấu vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước do HĐND tỉnh giao, nợ thuế dưới mức 5% tổng thu; hoàn thành công tác lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp giai đoạn năm 2022 - 2026...

TAGS