Cục Thuế Quảng Nam tiếp nhận hơn 420 hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế

VĂN DŨNG |

Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có hiệu lực ngay trong ngày ban hành (8.4.2020).

Theo đó, Tổng cục Thuế đã xây dựng nâng cấp phần mền ứng dụng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân thực hiện hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế gửi cơ quan thuế qua đường điện tử. Sau hơn 1 tuần kể từ thời điểm Nghị định 41/2020/NĐ-CP có hiệu lực, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận hơn 14.500 hồ sơ giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi đến cơ quan thuế. Trong đó, đến thời điểm hiện tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã nhận hơn 42o hồ sơ đề nghị gia hạn của người nộp thuế gửi cơ quan thuế.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các bộ phận chức năng khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của doanh nghiệp gửi đến, ưu tiên xử lý để doanh nghiệp có điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Cục Thuế cũng khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người nộp thuế (NNT) và công chức cơ quan thuế trong dịch Covid-19 thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh, đề nghị NNT gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử. Trường hợp NNT không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử vì lý do bất khả kháng thì NNT có thể gửi hồ sơ theo đường bưu điện.

Theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chậm nhất là ngày 30.7.2020, tức là còn hơn 3 tháng nữa và quyền lợi về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất của NNT vẫn được đảm bảo. Nếu NNT gửi hồ sơ trước thời hạn này, việc giải quyết hồ sơ gia hạn cho NNT vẫn được ngành thuế đảm bảo thực hiện và không gây nên áp lực cho NNT về mặt thời gian cũng như không quá tải cho việc xử lý của cơ quan thuế các cấp.

Do phạm vi áp dụng của Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có ảnh hưởng đến số lượng rất lớn NNT trong khi vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên Tổng cục Thuế triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi hồ sơ đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử. Nếu có vướng mắc đề nghị quý doanh nghiệp thông tin đến Cục Thuế qua Phòng Công nghệ thông tin (điện thoại 0235.3852534) để được hỗ trợ.

Tổng cục Thuế đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đảm bảo các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, qua dịch vụ thuế điện tử của các tổ chức cung cấp dịch vụ thuế điện tử (TVAN) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

TAGS