Cục Thuế tỉnh thông báo kết quản trúng thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" Quý 2 và Quý 3 năm 2022

P.V |

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam ban hành Thông báo số 8392/TB-CTQNA ngày 26/10/2022 công khai kết quả trúng thưởng Chương trình "Hóa đơn may mắn" Quý II và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể như sau:

I/ Kết quả trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” Quý II năm 2022:

 
 
 
 II/ Kết quả trúng thưởng “Hóa đơn may mắn” Quý III năm 2022:
 
 
 
 Đây là kết quả mở thưởng xác định tại Biên bản ngày 25/10/2022 của Hội đồng giám sát về Chương trình quay số mở thưởng “Hóa đơn may mắn” do Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tổ chức với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ nhằm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tăng cường quản lý doanh thu, tránh thất thu thuế.