Gia hạn hơn 209 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất cho người nộp thuế

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến ngày 12.5 cơ quan này đã tiếp nhận 1.350 hồ sơ của doanh nghiệp, tổ chức và 347 hồ sơ của hộ, cá nhân kinh doanh đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn hơn 209 tỷ đồng (gồm 206,5 tỷ đồng của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hơn 2,4 tỷ đồng của hộ, cá nhân kinh doanh). Trong đó, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng 118,7 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 70 tỷ đồng, tiền thuê đất 17,7 tỷ đồng, hơn 2,4 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân của hộ, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế cũng cho biết, kể từ ngày 12.5 ngành thuế đã tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn thuế, nộp tiền thuế đất của doanh nghiệp, người dân lên Cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thêm một kênh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng thực hiện.

TAGS