Gia hạn thời gian cho người nộp thuế ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1307/TCT-CS nói rõ hơn về gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Đối tượng được áp dụng gia hạn nộp thuế

Một là, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thủy sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác.

 

Hai là, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim.

Ba là, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất

- Đối với thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế giá trị gia tăng phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời gian nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II năm 2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được bù trừ với số thuế nộp của các loại thuế khác.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, nộp các khoản thuế được gia hạn trước ngày 15.12.2020.

- Đối với tiền thuế đất, gia hạn thời gian nộp, gia hạn thời gian nộp tiền thuế đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất. Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31.5.2020. Thời hạn nộp tiền thuê đất được gia hạn chậm nhất là ngày 31.10.2020.

Để các giải pháp gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, Tổng cục Thuế cũng đã có Công văn số 1254/TCT-DT chỉ đạo các Cục Thuế chủ động rà soát, nắm bắt và phân loại đối tượng dự kiến thuộc phạm vi được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của người nộp thuế một cách kịp thời để khi Chính phủ chính thức ban hành nghị định thì xúc tiến ngay việc thực hiện gia hạn thời gian nộp thuế cho người nộp thuế.

Hiện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã thành lập tổ công tác do ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế điều hành để đánh giá tác động thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.