Giảm hơn 25 tỷ đồng tiền thuê đất cho doanh nghiệp

VĂN DŨNG |

Số liệu từ Cục Thuế tỉnh cho biết, tính đến giữa tháng 12.2021, cơ quan thuế tiếp nhận 225 hồ sơ giảm tiền thuê đất và đã giải quyết 212 trường hợp với tổng số tiền 25,4 tỷ đồng (13 hồ sơ đang giải quyết). Đây là kết quả nỗ lực thực hiện Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25.9.2021 về giảm 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cục Thuế tỉnh cho hay, do phạm vi đối tượng được giảm tiền thuê đất lần này theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg rộng, nên gần như hầu hết trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm đều được giảm 30% số tiền phải nộp trong năm 2021.

Chính vì vậy, khi Quyết định 27 được ban hành, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng, chi cục thuế khẩn trương triển khai tiếp nhận hồ sơ và thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp (DN), người dân.

Theo đó, đến nay đã có những DN có số tiền thuê đất phải nộp lớn trong năm 2021 như Công ty CP Du lịch dịch vụ Hội An đã được giảm (2,3 tỷ đổng); Công ty CP Cẩm Hà (692,3 triệu đồng); Công ty TNHH Dịch vụ du lịch và thương mại Vĩnh Hưng (875 triệu đồng); Công ty TNHH Indochina Hội An Beach Villas (781 triệu đồng); Công ty TNHH Sài Gòn (499,7 triệu đồng); Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Nam (374,5 triệu đồng); Công ty TNHH MTV Phước Thịnh Palm Garden Resort (277 triệu đồng), Công ty CP Thương mại dịch vụ Cát Vàng (253 triệu đồng)…

Các DN, tổ chức, cá nhân cần lưu ý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, việc giảm tiền thuê đất chỉ có hiệu lực đến hết ngày 31.12.2021. Trường hợp nộp hồ sơ từ ngày 1.1.2022 trở về sau không được giảm tiền thuê đất.

Cục Thuế tỉnh đề nghị các DN, tổ chức kinh tế và hộ gia đình trên địa bàn Quảng Nam có thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm (thuộc diện được giảm tiền thuê đất) cần khẩn trường lập giấy đề nghị gửi cơ quan thuế để xem xét giải quyết giảm 30% tiền thuê đất năm 2021.

TAGS