Hộ kinh doanh được hỗ trợ 3 triệu đồng do ảnh hưởng dịch Covid-19

VĂN DŨNG |

Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi hộ.

Ngày 7.7.2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có đối tượng là hộ kinh doanh.

Theo đó, điều kiện để hộ kinh doanh được hưởng hỗ trợ đã được quy định tại Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Cụ thể, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế (có mã số thuế); phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.12.2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài hộ kinh doanh có đăng ký (có mã số thuế), các hộ không đăng ký (không có mã số thuế) như những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp cũng được hưởng hỗ trợ. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/hộ kinh doanh, theo phương thức chi trả 1 lần.

TAGS