Khen thưởng 16 doanh nghiệp và 4 cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2021

VĂN DŨNG |

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định số 1435 tặng Bằng khen 16 doanh nghiệp và 4 cá nhân có thành xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2021.

Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19, nhất là sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất nặng nề, nhưng nhờ chính sách thích ứng trong phòng chống dịch, mở của nền kinh tế, thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, từ đó sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhanh chóng được phục hồi.

Tổng thu ngân sách nội địa năm 2021 trên địa bàn Quảng Nam do ngành thuế quản lý thu đạt hơn 19.563 tỷ đồng, vượt 22% so dự toán, tăng 7,8% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó, riêng 16 doanh nghiệp và 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng lần này đã đóng góp cho ngân sách tỉnh gần 10.200 tỷ đồng, chiếm hơn 52% tổng thu. Danh sách đóng góp cụ thể như sau:

Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô du lịch Trường Hải - KIA: 4.858 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sản xuất ô tô Thaco - Mazda: 4.217 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực 5 tại Quảng Nam: 549,8 tỷ đồng;

Công ty TNHH Number One - Chu Lai: 163 tỷ đồng; Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam: 86 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sedo Vinako: 77,6 tỷ đồng; Công ty CP Xăng dầu khí PV OIL miền Trung tại Quảng Nam: 58,7 tỷ đồng; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Quảng Nam: 75 tỷ đồng; Công ty CP Prime Đại Lộc: 34,9 tỷ đồng;

Công ty CP Sông Bung: 29,5 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Uni - President Việt Nam tại Quảng Nam: 27 tỷ đồng; Chi nhánh Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ - Điện Bàn: 20 tỷ đồng;

Công ty Bao bì Tấn Đạt: 18 tỷ đồng; Viễn thông Quảng Nam: 13,9 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam: 3,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phú Toàn: 2 tỷ đồng.

Bốn hộ, cá nhân kinh doanh gồm: Huỳnh Thị Thanh Thủy (Đại Lộc); Nguyễn Quang Thu (Duy Xuyện); Bùi Thị Thanh Minh (Nam Giang) và Lê Minh Tám (Phước Sơn) đóng góp gần 600 triệu đồng.

TAGS