Khoảng 180,4 tỷ đồng thuế và tiền thuê đất được gia hạn

T.D |

Ngày 6.5.2020, Cục Thuế Quảng Nam cho biết tính đến ngày 4.5.2020, đã có 1.154 doanh nghiệp, tổ chức và 214 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh gửi hồ sơ đề nghị gia hạn thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và tiền thuê đất. 

Tổng số tiền gia hạn khoảng 180,4 tỷ đồng (gần 179 tỷ đồng của doanh nghiệp, tổ chức và hơn 1,5 tỷ đồng của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh), bao gồm: hơn 98 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, hơn 64 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp, hơn 16,8 tỷ đồng tiền thuê đất của doanh nghiệp và hơn 1,5 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân và hơn 13 triệu đồng tiền thuê đất của hộ, cá nhân kinh doanh. Cục Thuế vẫn đang chờ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan gửi hồ sơ gia hạn thuế và tiền thuê đất để tổng hợp và xử lý.

TAGS