Khuyến khích lấy hóa đơn khi mua hàng hóa

VĂN DŨNG |

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn số 3199 triển khai Chương trình “hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người tiêu dùng khi mua hàng hóa, dịch vụ cần phải lấy hóa đơn, chứng từ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi cho mình và tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố triển khai Chương trình “hóa đơn may mắn” (hóa đơn trúng thưởng) áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh, trước mắt dành cho hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế.

Đây là yêu cầu nhằm tăng cường công tác quản lý và tăng trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý, sử dụng dữ liệu HĐĐT, đồng thời hướng đến mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng sau khi thanh toán chi phí mua hàng hóa hoặc sử dụng các dịch vụ, yêu cầu người bán hàng thực hiện việc phát hành hóa đơn cho gói hàng hóa, dịch vụ mà mình đã mua hoặc sử dụng.

Các hóa đơn đủ điều kiện tham gia Chương trình “hóa đơn may mắn” phải xác định được rõ danh tính của cả người bán và người mua hàng hóa, dịch vụ. Qua đó, khuyến khích người mua hàng để lại danh tính.

Mỗi hóa đơn chỉ được tham dự một lần duy nhất, không bao gồm các hóa đơn hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn bổ sung thay thế. Hóa đơn trúng thưởng được thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức sàng lọc điện tử trên hệ thống dữ liệu HĐĐT của cơ quan thuế, đảm bảo công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát Chương trình “hóa đơn may mắn”.

Theo Tổng cục Thuế, việc tổ chức Chương trình “hóa đơn may mắn” với HĐĐT là một cấu phần quan trọng trong đề án lớn nhằm tập trung cơ sở dữ liệu lớn về HĐĐT để cơ quan thuế phục vụ công tác quản lý thuế. Mục tiêu lớn nhất của HĐĐT, kiểm soát chi phí là chống gian lận về hóa đơn thuế.

Đồng thời, để phát huy hiệu quả của HĐĐT, Tổng cục Thuế xác định cần có sự giám sát của bên thứ ba, đó chính là người tiêu dùng, đặc biệt là ở khâu bán lẻ và việc ngành thuế triển khai Chương trình “hóa đơn may mắn” sẽ là yếu tố góp phần quan trọng để người tiêu dùng thực hiện quyền giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và người bán hàng.

Cơ cấu giải thưởng “Hóa đơn may mắn” của các kỳ bấm số thí điểm được thực hiện theo tiêu chí: Mỗi kỳ sẽ lựa chọn 3 hóa đơn may mắn để trao thưởng. Trị giá mỗi giải thưởng được trao lên đến 50 triệu đồng cho một hóa đơn may mắn.

Tổng cục Thuế cho biết, khi người mua thực hiện giao dịch hàng hóa, dịch vụ tại bất kỳ địa điểm nào có sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, thì người bán thực hiện xuất HĐĐT có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua theo hình thức điện tử (qua email hoặc tin nhắn).

Lúc này, dữ liệu HĐĐT từ người bán sẽ được chuyển về Hệ thống cơ sở dữ liệu HĐĐT tập trung của ngành thuế. Trên cơ sở dữ liệu này, cơ quan thuế sẽ lựa chọn “Hóa đơn may mắn” thông qua phần mềm bốc thăm bằng cách bấm nút ngẫu nhiên, với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát. Sau khi hệ thống lựa chọn ra các hóa đơn may mắn, cơ quan thuế sẽ công bố giải thưởng và tổ chức trao thưởng cho người tiêu dùng trúng thưởng.

Lấy hóa đơn khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ để được trúng thưởng thực sự là một thông điệp ý nghĩa với người tiêu dùng khi chỉ thông qua các giao dịch sinh hoạt thường ngày cũng có thể mang lại lợi ích cho chính mình và góp phần chống thất thu cho ngân sách nhà nước.

TAGS