Lập biên bản vi phạm hành chính thuế bằng phương thức điện tử

VĂN PHIN |

(QNO) - Chi cục Thuế huyện Núi Thành cho biết, bắt đầu từ ngày 10.3, đơn vị lập và gửi biên bản vi phạm hành chính điện tử đối với trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế bằng phương pháp điện tử.

Cụ thể, chậm nhất một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế điện tử, cơ quan thuế lập và gửi 1 biên bản vi phạm hành chính điện tử cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn), kể cả trường hợp người nộp thuế nộp nhiều hồ sơ thuế. Biên bản vi phạm hành chính điện tử được lập và gửi đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là cơ sở để cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện các bước công việc nhận, tra cứu biên bản vi phạm hành chính điện tử trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (Etax) theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

TAGS