Mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử

V.D (tổng hợp) |

Ngày 29.7.2020, Tổng cục Thuế có Công văn 3027/TCT-DNNCN về việc mở rộng triển khai nộp lệ phí trước bạ (LPTB) điện tử và trao đổi dữ liệu điện tử nộp LPTB ô tô, xe máy.

Theo đó, từ ngày 1.8.2020, việc nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy được thực hiện theo phương thức điện tử thông qua các kênh thanh toán trực tuyến của các ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế gồm Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, VPBank, MBBank và TPBank; qua Cổng dịch vụ công quốc gia của Chính phủ. Đồng thời, việc trao đổi dữ liệu điện tử lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy đã được kết nối từ Tổng cục Thuế sang Cục Cảnh sát giao thông để phục vụ việc đăng ký ô tô, xe máy của người dân.

Ngoài ra, cũng theo công văn này, đối với chủ phương tiện chưa có mã số thuế, trên cơ sở mô hình hoạt động, điều kiện của từng đơn vị, cơ quan thuế sắp xếp, bố trí nhân sự bộ phận đăng ký thuế tại vị trí tiếp nhận hồ sơ khai LPTB; chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết hồ sơ đăng ký thuế trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ khai LPTB.

Công văn 3027/TCT-DNNCN hướng dẫn nộp LPTB điện tử đối với ô tô, xe máy gồm 3 bước.  Bước 1 là khai thuế: Người nộp thuế được chọn một trong hai hình thức là khai thuế tại cơ quan thuế hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia/Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Bước 2 là nộp thuế: Người nộp thuế lựa chọn truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc kênh thanh toán điện tử của các ngân hàng thương mại Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank, MB, TPBank, BIDV. Bước 3: Nhận tin nhắn từ Tổng cục Thuế để đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký theo quy định.

Khi đến cơ quan đăng ký xe, người nộp LPTB kê khai, cung cấp mã hồ sơ cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục đăng ký xe, cấp biển số theo quy định. Chi tiết thực hiện đề nghị người nộp thuế tải Công văn số  3027/TCT-DNNCN ngày 29.7.2020 của Tổng cục Thuế hoặc vào website của Cục Thuế Quảng Nam http://quangnam.gdt.gov.vn/wps/portal để được hướng dẫn cụ thể.