Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện giảm thuế GTGT theo Nghị định 15 của Chính phủ

VĂN DŨNG – ĐÀI TRANG |

Thực hiện Nghị định số 15 ngày 28.1.2022 của Chính phủ về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 1.2.2022 đến 31.12.2022, một số nhóm hàng hóa, dịch vụ (HHDV) áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10% được giảm xuống còn 8%.

Khi thực hiện chính sách giảm thuế này, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã nhận được một số ý kiến của doanh nghiệp (DN) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT nói trên, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin được trả lời như sau:

*Làm thế nào để xác định HHDV của DN bán ra được hay không được giảm thuế GTGT?

Trả lời:

- Căn cứ Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam (kèm theo Quyết định số 43, ngày 1.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ).

- Tại cuối Phụ lục I “Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT” (kèm theo Nghị định số 15 có quy định: “Phụ lục Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43 ngày 1.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam”.

- Tại cuối Phụ lục III “Danh mục hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin không được giảm thuế GTGT” (kèm theo Nghị định số 15) có quy định: “Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT nêu tại Phần A phụ lục này là một phần của Phụ lục Danh mục và nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43 ngày 1.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam”.

Căn cứ các quy định trên, tất cả các sản phẩm mà DN được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật đều được quy định tại Quyết định số 43 ngày 1.11.2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, DN có thể tham khảo các bước dưới đây để xác định sản phẩm bán ra đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% có được hay không được giảm thuế GTGT như sau:

- Bước 1: Thực hiện tra cứu sản phẩm của DN bán ra tại Phụ lục II “Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được giảm thuế GTGT” (kèm theo Nghị định 15) và tại phần B Phụ lục III “Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin” (kèm theo Nghị định 15).

Nếu sản phẩm không thuộc Phụ lục II và không thuộc phần B Phụ lục III nói trên, thì DN làm tiếp bước 2.

- Bước 2: Tiếp tục đối chiếu sản phẩm bán ra với danh mục HHDV không được giảm thuế GTGT tại Phụ lục I và phần A Phụ lục III (kèm theo Nghị định 15). Nếu không tìm thấy loại sản phẩm của DN mình tại các Phụ lục này thì DN làm tiếp bước 3:

- Bước 3: Đối chiếu sản phẩm cần tra cứu với Danh mục hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43, nếu thuộc danh mục này và thuộc đối tượng đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% thì được giảm thuế GTGT.

DN cần lưu ý: Việc giảm hay không giảm thuế GTGT cho từng loại sản phẩm quy định tại Nghị định 15 được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Theo đó, nếu sản phẩm không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15 thì các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại liên quan đến sản phẩm này đều không được giảm thuế GTGT.

Nếu có những vấn đề gì chưa rõ, quý DN có thể liên hệ số điện thoại 0235.3852536 (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) để được hỗ trợ thêm.

TAGS