Ngày 30.7 là hạn chót nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52

VĂN DŨNG |

Dịch Covid-19 đã hoành hành trong 2 năm qua, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; người dân phải gồng mình chống chọi. 

Những lúc khó khăn, Chính phủ luôn đồng hành với doanh nghiệp, người dân thông qua các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và chính sách an sinh xã hội. Trong đó, Nghị định số 52 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 được ví như liều thuốc trợ sức cho doanh nghiệp.

Nhận rõ tính cấp thiết của chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ trong năm 2021, khi Nghị định 52 ban hành và có hiệu lực ngay ngày ký (19.4.2021), Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương chỉ đạo các chi cục thuế và các phòng khẩn trương triển khai để đưa nghị định đến với người nộp thuế càng sớm càng tốt.

Công tác thông tin tuyên truyền được Cục Thuế đặt lên hàng đầu, tranh thủ sự hỗ trợ của Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nội dung Nghị định 52 đến cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong tỉnh.

Mặt khác, Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) đã cung cấp Nghị định 52 qua địa chỉ email cho gần 2 nghìn doanh nghiệp và các chi cục thuế gửi thông tin cho khoảng 6 nghìn doanh nghiệp, đồng thời đăng tải trên Zalo của Cục Thuế hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế; cử công chức thuế thường xuyên hỗ trợ giải thích các vướng mắc phát sinh trong quá trình người nộp thuế thực hiện và đã có hàng nghìn cuộc điện thoại được giải đáp, hàng chục văn bản được trả lời.

Tất cả đều thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thuế là ưu tiên tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân nhanh chóng được thụ hưởng chính sách gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của Chính phủ, để có thêm nguồn lực tài chính duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài và diễn biến phức tạp, với hy vọng doanh nghiệp sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định cho 919 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của doanh nghiệp, cá nhân gửi đến cơ quan thuế, với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn hơn 410 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Cục Thuế lưu ý, theo quy định của Nghị định 52, nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30.7.2021 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021.

Với mong muốn không để một trường hợp doanh nghiệp nào thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuế mà không được giải quyết gia hạn, một lần nữa Cục Thuế đề nghị các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khẩn trương gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30.7.2021, sau ngày này cơ quan thuế không giải quyết gia hạn.

Đồng thời, Cục Thuế cũng lưu ý, để được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định 52, thì doanh nghiệp phải nộp đủ các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được gia hạn theo Nghị định 41 năm 2020, kể cả tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) vào ngân sách nhà nước trước ngày 30.7.2021.

TAGS