Những nội dung cần lưu ý khi thực hiện khi thực hiện quyết toàn thế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

QUẢNG NAM MEDIA |

(QNO) - Những tháng đầu năm 2021 là thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020. Cục Thuế Quảng Nam phối hợp cùng Truyền hình Báo Quảng Nam phá hành video "Một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập năm 2020", mời bạn đọc theo dõi. 

TAGS

Bốn lưu ý khi người nộp thuế trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

VĂN DŨNG |

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Luật Quản lý thuế số 38 đã quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế. 

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

VÂN THỦY - VĂN DŨNG |

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương, tiền công năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật thuế TNCN, Cục Thuế Quảng Nam xin giới thiệu một số điểm mới như sau: