Quy định mới về mức thu phí an toàn thực phẩm

VĂN DŨNG |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2021/TT-BTC (Thông tư 67) quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế, Bộ Công Thương. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 67 như sau:

Người nộp phí, gồm: (a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cấp phép. (b) Tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan, tổ chức được chỉ định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, cơ sở kiểm nghiệm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy và kiểm tra nhà nước về thực phẩm.

* Tổ chức thu phí và mức phí:

Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm), Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các tổ chức khác (cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập) được giao thực hiện cung cấp các dịch vụ thu phí với các mức thu phí được quy định tại Biểu phí ban hành theo Thông tư 67 như sau:

 - Phí thẩm định cấp phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: (1) Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi là 1,5 triệu đồng/lần/sản phẩm. (2) Phí thẩm định hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh sách mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định là 500.000 đồng/lần/sản phẩm. (3) Phí xác nhận lô hàng thực phẩm nhập khẩu (chưa bao gồm chi phí kiểm nghiệm) từ 300.000 đồng/lô (đối với kiểm tra thông thường). Từ 1 triệu đồng/lô hàng + số mặt hàng x 100.000 đồng (số mặt hàng tính từ mặt hàng thứ 2) tối đa 10 triệu đồng/lô hàng (đối với kiểm tra chặt).

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu (Giấy chứng nhận lưu hành tự do, giấy chứng nhận xuất khẩu, giấy chứng nhận y tế) là 1 triệu đồng/lần/giấy chứng nhận.

- Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm:

(1) Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: (a) Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm 1.000.000 đồng/lần/cơ sở; (b) Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: phục vụ dưới 200 suất ăn 700.000 đồng/lần/cơ sở, phục vụ từ 200 suất ăn trở lên 1.000.000 đồng/lần/cơ sở; (c) Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm (trừ cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe): Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 500.000 đồng/lần/cơ sở. Đối với cơ sở sản xuất khác (bao gồm cả cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2,5 triệu đồng/lần/cơ sở; (d) Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) 22,5 triệu đồng/lần/cơ sở.

(2) Phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu: (a) Đánh giá lần đầu, đánh giá mở rộng 28,5 triệu đồng/lần/đơn vị; (b) Đánh giá lại 20,5 triệu đồng/lần/đơn vị.

- Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế là 1,1 triệu đồng/lần/sản phẩm.

* Kê khai, nộp phí: Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước và quyết toán năm theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126 của Chính phủ.

Thông tư 67 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19.9.2021; bãi bỏ các Thông tư: số 279/2016/TT-BTC; số 117/2018/TT-BTC; số 75/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.