Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

VĂN DŨNG |

Tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh vừa qua, ông Ngô Bốn - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong 10 tháng qua thu 14.248 tỷ đồng, đạt hơn 89% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 12.294 tỷ đồng, đạt 84,9%. Nếu tính cả số thuế gia hạn còn phải nộp và tiền thuế tiêu thụ đặc biệt chưa nộp của ô tô Chu Lai - Trường Hải thì tổng thu đạt được 15.673 tỷ đồng, bằng 98% dự toán HĐND tỉnh giao, gần bằng 119% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, thu từ các doanh nghiệp (DN) thuộc ô tô Chu Lai - Trường Hải là 6.474 tỷ đồng, đạt 83,5%; thu từ các DN thủy điện 670,3 tỷ đồng, đạt 135,6%; thu từ Nhà máy bia Heineken Quảng Nam 612,6 tỷ đồng, đạt 55,7% và thu từ Công ty TNHH Nam Hội An 63,9 tỷ đồng, đạt 127,8%.

Theo Cục Thuế, trên cơ sở kết quả thu qua 10 tháng năm 2021, và tình hình kinh tế - xã hội trong 2 tháng còn lại với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, ước tổng thu ngân sách nội địa năm 2021 gần 17.519 tỷ đồng/16.000 tỷ đồng (dự toán HĐND tỉnh giao), đạt hơn 109%, bằng 95,5% năm 2020 (năm 2020 thu 18.145,7 tỷ đồng).

“Như vậy là chưa đạt so với mục tiêu đã giao ước thi đua hồi đầu năm là phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao 13% (tương đương hơn 18.000 tỷ đồng), nhưng xét trong điều kiện kinh tế - xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN, người dân đã gặp quá nhiều khó khăn kéo dài do dịch Covid-19, thì con số dự báo thu năm 2021 như đã nêu là một nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh, và đặc biệt là sự nỗ lực của cộng đồng DN, người dân” - ông Ngô Bốn nói.

Theo Cục Thuế Quảng Nam, một vấn đề sức quan trọng hiện nay là công tác thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân do ảnh hưởng của đại dịch.

Đến nay cơ quan thuế các cấp trong tỉnh đã giải quyết gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 52 của Chính phủ cho 1.828 người nộp thuế với số thuế và tiền thuê đất được giải quyết gia hạn 716 tỷ đồng; đồng thời đã giải quyết 150 hồ sơ đề nghị giảm 30% tiền thuê đất phải nộp trong năm 2021 gần 20 tỷ đồng theo Quyết định 27 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Cục Thuế chỉ đạo các chi cục thuế triển khai nhanh Nghị định 92 về miễn, giảm thuế để DN, người dân sớm được thụ hưởng nhằm tái sản xuất, có nguồn thu cho ngân sách sau này.

Về thu hồi nợ thuế, theo ông Ngô Bốn, đến cuối tháng 10 cơ quan thuế đã ban hành 642.594 lượt thông báo tiền thuế nợ; đã thực hiện 1.718 lượt trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 370 thông báo hóa đơn không còn sử dụng và công khai nhiều DN nợ thuế đã quá hạn nộp hơn 90 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng…

Nhờ đó, tổng số tiền thu nợ bằng các biện pháp quản lý nợ là 945 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế đã thu 132 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số thuế nợ đến ngày 31.10.2021 là 1.518,6 tỷ đồng, tăng 784,8 tỷ đồng.

Trong đó, nợ có khả năng thu 1.311,4 tỷ đồng; nợ khó thu 203,8 tỷ đồng và nợ đang xử lý 3,4 tỷ đồng. Nợ tăng là do có một khoản thuế tiêu thụ đặc biệt khá lớn của ô tô Chu Lai - Trường Hải chưa nộp, và một số đơn vị khác đang xử lý, có thể đến cuối năm số nợ thuế sẽ đạt chỉ tiêu (5% tổng thu).

TAGS