Thu ngân sách nội địa 3 tháng đầu năm ước đạt gần 6.000 tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, thu ngân sách nội địa do đơn vị quản lý, lũy kế từ đầu năm đến ngày 25.3 ước đạt hơn 5.939 tỷ đồng, đạt hơn 33% dự toán trung ương giao, đạt 31% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 6 nguồn thu chủ yếu đạt khá là thu từ khu vực công thương nghiệp - ngoài quốc doanh hơn 4.500 tỷ đồng, đạt 37%; doanh nghiệp nhà nước trung ương 207 tỷ đồng, đạt 33%; thuế thu nhập cá nhân 217 tỷ đồng, đạt 30%; phí, lệ phí 46 tỷ đồng, đạt 27%; lệ phí trước bạ 80,6 tỷ đồng, đạt 24% và thuế bảo vệ môi trường 158 tỷ đồng, đạt 23%.

Lãnh đạo Cục Thuế cho biết, năm 2022 Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam là 17.752 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 19.000 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với dự toán thu năm 2021.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế phân bổ giao dự toán thu cho các phòng, các chi cục thuế trên cơ sở bám sát tình hình diễn biến của dịch bệnh để phân tích, đánh giá, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án thu phù hợp cho từng tháng, quý, năm.

Theo đó, tăng cường phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế ngày từ đầu năm, nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với một số ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, hóa đơn, giao dịch liên kết, kinh doanh thương mại điện tử, tài nguyên, khoáng sản, hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.

Đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện quyết toán năm 2021 đừng kỳ hạn; tháo gỡ các vướng mắc về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 15 của Chính phủ để doanh nghiệp, người dân được hưởng lợi trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Cùng với đó, Cục Thuế cũng xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện hóa đơn điện tử, phấn đấu đến ngày 1.7.2022 hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế.

TAGS