Thu ngân sách nội địa 7 tháng đạt 74% dự toán HĐND tỉnh giao

VĂN DŨNG |

Cục Thuế tỉnh cho biết, trong tháng 7.2021 thu ngân sách ước đạt 1.300 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2021 tổng thu ngân sách nội địa toàn tỉnh do ngành thuế thực hiện là 11.831 tỷ đồng, đạt gần 74% dự toán HĐND tỉnh giao (chưa tính tiền gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52).

Lĩnh vực kinh tế tư nhân đóng góp lớn nhất cho ngân sách, qua 7 tháng đã nộp 7.449 tỷ đồng, đạt 76,7%, chiếm 63% tổng thu 7 tháng đạt được. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc Công ty CP Ô tô Trường Hải nộp 6.246 tỷ đồng, đạt hơn 80%, riêng 3 công ty sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch tại Chu Lai nộp 6.046,8 tỷ đồng, đạt 82% dự toán.

Thu từ các doanh nghiệp thủy điện 465,4 tỷ đồng, đạt 95,6%; thu tiền sử dụng đất 1.138 tỷ đồng, đạt gần 80%; thu từ Nhà máy bia Heineken 7 tháng chỉ đạt 476,3 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán năm.

Điều đáng nói, sau hơn 3 tháng thực hiên Nghị định 52 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế do dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế đã tiếp nhận, giải quyết gần 1.000 giấy đề nghị gia hạn, với số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn đến cuối tháng 7 là 534,5 tỷ đồng.

Cục Thuế cho biết, thực hiện Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh và Quyết định 1734 của UBND tỉnh về tăng cường cơ sở thu, chống thất thu và thu hồi nợ thuế, Cục Thuế đặc biệt quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế theo nguyên tắc áp dụng phương pháp đánh giá, xác định người nộp thuế có rủi ro cao về thuế để lựa chọn thanh tra, kiểm tra thuế đúng đối tượng.

Và kết quả qua 7 tháng đã tiến hành kiểm tra 11.331/17.911 hồ sơ khai thuế của người nộp thuế tại cơ quan thuế, với số thuế điều chỉnh tăng thu cho ngân sách nhà nước là 11,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 2,2 tỷ đồng và giảm lỗ 144,9 tỷ đồng.

Cùng với đó, Cục Thuế chọn lựa các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra tại trụ sở người nộp thuế 29 doanh nghiệp, đã có kết luận xử lý 26 doanh nghiệp, với số thuế truy thu, truy hoàn, phạt chậm nộp tăng thu cho ngân sách nhà nước là 29,2 tỷ đồng, giảm lỗ 235,6 tỷ đồng.

Đồng thời cũng đã tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế được 118 doanh nghiệp, đã có kết luận xử lý 107 doanh nghiệp, số thuế truy thu, truy hoàn, phạt chậm nộp 48,7 tỷ đồng, giảm lỗ 84,2 tỷ đồng, giảm khấu trừ 6,6 tỷ đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước 40,6 tỷ đồng. Ngoài ra, qua kiểm tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 14 tỷ đồng, điều chỉnh giảm lỗ 163,6 tỷ đồng.

Mặc dù tiến độ thu ngân sách nhà nước qua 7 tháng so với dự toán HDND tỉnh giao hồi đầu năm là rất khả quan, nhưng do tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến rất phức tạp, nên số thu các tháng gần đây giảm sút đáng kể và dự kiến những tháng tiếp theo sẽ tiếp tục giảm; quyết tâm của ngành Thuế sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 được giao.

TAGS