Thu ngân sách nội địa năm 2022 dự kiến khoảng 25 nghìn tỷ đồng

VĂN DŨNG |

Cục Thuế Quảng Nam cho biết, trong tháng 10 đơn vị đã thu ngân sách đạt 1.307 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2022 tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn Quảng Nam do ngành thuế thực hiện hơn 18.570 tỷ đồng, đạt gần 98% dự toán HĐND tỉnh giao, hoàn thành 104% dự toán pháp lệnh trước thời gian 2 tháng.

Theo Cục Thuế Quảng Nam, nếu cộng cả số thuế gia hạn còn ở người nộp thuế (5.040 tỷ đồng) thì tổng thu ngân sách nội địa của Quảng Nam qua 10 tháng năm 2022 đã lên đến 23.500 tỷ đồng, đạt 123% dự toán, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là kết quả đáng được ghi nhận cho sự phục hồi kinh tế của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế sau thời gian khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, ấn tượng nhất phải kể đến là lĩnh vực kinh tế ngoài nhà nước đóng góp chủ lực và gần như quyết định sự thành công của tổng thu ngân sách nội địa của Quảng Nam.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 10/2022 lĩnh vực này đã đóng góp cho ngân sách cộng cả số thuế gia hạn lên đến 17.114 tỷ đồng, đạt 141% dự toán, chiếm hơn 70% tổng thu (kể cả gia hạn).

Trong đó, Tập đoàn ô tô Chu Lai - Trưởng Hải trong 10 tháng đã phát sinh số nộp ngân sách 14.890 tỷ đồng, chiếm hơn 63%; không chỉ là đơn vị chủ lực đóng góp cho ngân sách mà còn giải quyết cho hàng vạn lạo động có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Tiếp - Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho rằng trong 2 tháng còn lại cuối năm 2022, với những giải pháp đồng bộ về quản lý thuế của cơ quan thuế và sự khởi sắc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, tin tưởng thu ngân sách năm nay do ngành thuế thực hiện sẽ đạt khoảng 25.000 tỷ đồng. Đây là kết quả thu ngân sách “kỷ lục” trong 25 năm tái lập tỉnh.