Đi đầu kinh tế hợp tác xã

VINH ANH – MAI NHI |

Tiên phong trong thực hiện chủ trương phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với rừng gỗ lớn, Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận (xã Hiệp Thuận, Hiệp Đức) đã gặt hái những “quả ngọt” sau 5 năm hoạt động.

Hệ thống máy móc sản xuất viên nén mới được nhập về chuẩn bị cho dự án mới sản xuất viên nén của HTX. Ảnh: A.N
Hệ thống máy móc sản xuất viên nén mới được nhập về chuẩn bị cho dự án mới sản xuất viên nén của HTX. Ảnh: A.N

Từ một xưởng gỗ nhỏ, đến nay Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Hiệp Thuận đã đầu tư mở rộng quy mô với hệ thống máy cưa và hàng chục công nhân làm việc liên tục. Bên cạnh đó là khu nhà máy sản xuất viên nén mới xây dựng, chuẩn bị cho dự án tiếp theo.

Là “cha đẻ” của HTX, điều khiến ông Nguyễn Hữu Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận tâm đắc là đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Từ 5 lao động ban đầu, đến nay HTX đang giải quyết việc làm cho 22 lao động. Bên cạnh đó, HTX dần trở thành “bà đỡ” cho nông dân trồng keo tại địa phương và các xã lân cận như Hiệp Hòa, Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia…

“Từ lúc đặt những viên gạch nền móng đầu tiên đến giai đoạn đi vào sản xuất là một quá trình khó khăn, gian khổ nhưng các thành viên HTX luôn phấn đấu và động viên nhau vì một mục tiêu xuyên suốt là làm sao tạo đầu ra ổn định gỗ keo bao bì cho bà con nhân dân” - ông Dương chia sẻ.

Thời gian qua, HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận đã tiếp cận được nhiều cơ chế, chính sách về đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã và các chương trình thuộc dự án Trường Sơn xanh. HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận đã được nhận nhiều khen thưởng, tuyên dương từ các cấp trong lĩnh vực HTX.

Bên cạnh thu mua gỗ của người dân, HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận còn đứng ra ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cung cấp dịch vụ giống cây trồng, quản lý chăm sóc rừng trồng, khai thác, vận chuyển gỗ; ký kết với 3 công ty chế biến gỗ rừng trồng với khối lượng từ 3.000 - 5.000 khối gỗ xẻ/năm; ký kết với 1 công ty bao tiêu phế phẩm phụ từ xẻ gỗ...

Ngoài ra, trong 5 năm qua, HTX đã cung cấp khoảng 1,1 triệu cây giống cho nông dân. HTX cũng lập hợp đồng cam kết bao tiêu sản phẩm, liên kết chuỗi giá trị sản xuất đối với 200 hộ trồng rừng đã tham gia chứng chỉ FSC.

Quy mô nhà xưởng sản xuất của HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận được mở rộng, đưa nhiều máy móc hiện đại vào làm việc. Ảnh: A.N
Quy mô nhà xưởng sản xuất của HTX Nông nghiệp Hiệp Thuận được mở rộng, đưa nhiều máy móc hiện đại vào làm việc. Ảnh: A.N

Theo ông Dương, mặc dù bước đầu hết sức khó khăn, kinh phí hạn hẹp, con người mới mẻ… nhưng qua 5 năm hoạt động (2017 - 2022), kết quả mang lại rất khả quan. Trừ tất cả chi phí, mỗi tháng HTX thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Trong đó giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 thành viên HTX và 22 lao động tại địa phương với mức lương bình quân 6 - 8 triệu đồng/người.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 của HTX là hoạt động thu mua, cửa xẻ gỗ keo chất lượng đạt bình quân từ 600 - 800 tấn/tháng. Cung cấp cho thị trường trong và ngoài huyện khoảng 1,4 triệu cây giống. Liên kết hỗ trợ giống, kinh phí trồng tối thiểu 100ha rừng trồng gỗ lớn hằng năm.

Bên cạnh đó, hằng năm HTX hỗ trợ giống và cây lâm nghiệp trồng mới từ 100 - 150ha/năm, phấn đấu hết nhiệm kỳ đạt 500 - 700ha rừng liên kết gỗ lớn có chứng chỉ FSC khoảng 3 tỷ đồng. Tranh thủ các nguồn và HTX đánh giá chứng chỉ rừng FSC đạt từ 1.200 - 1.500ha/250 hộ dân tham gia hết nhiệm kỳ với số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Hoàn thiện dây chuyền sản xuất viên nén với nguồn kinh phí dự kiến 1,7 tỷ đồng...

Theo ông Dương, sản xuất cây giống được xác định là một trong những thế mạnh của HTX, cây giống tự sản xuất đã giúp HTX chủ động về số lượng, chất lượng và tiến độ trồng rừng.

Đây là nguồn thu trong những năm tới của HTX, có tỷ trọng doanh thu đáng kể, hỗ trợ thực hiện kinh doanh rừng bền vững, kéo dài chu kỳ trồng rừng, kinh doanh gỗ lớn. Do đó, HTX sẽ tiếp tục đầu tư vườn ươm để sản xuất cây giống lâm nông nghiệp để trồng rừng và cung cấp cho thị trường...

TAGS