Điện Bàn: Cấp 25 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

PHẠM LỘC |

Ông Nguyễn Hữu Chương - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn cho biết, cùng với các nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường, trong năm 2023 này, đơn vị cấp trên giao 25 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ở 20 xã, phường. 

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn đang tập trung lập các thủ tục giải quyết nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm. Ảnh: P.Lộc
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn đang tập trung lập các thủ tục giải quyết nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm. Ảnh: P.Lộc

Trong đó, vốn cho vay nhà ở xã hội 15 tỷ đồng, vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 10 tỷ đồng. Theo đó, mức cho vay tối đa đối với nhà ở xã hội là 500 triệu đồng và nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 100 triệu đồng.

Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Điện Bàn đã tập trung lập các thủ tục giải quyết nguồn vốn vay và hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Riêng nguồn vốn nhà ở xã hội sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7 năm 2023 này.

TAGS