Điện lực Quảng Nam xây dựng Trạm trung gian 35/22kV Chà Val

T. LỘ |

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam đang đẩy mạnh triển khai xây dựng Trạm trung gian 35/22kV Chà Val nhằm đối phó với tình trạng giông lốc, sấm sét hạn chế thấp nhất việc mất điện cho khu vực phía Tây huyện Nam Giang.

Công nhân thay dây 0,4kV TBA TĐC Pà Păng
Công nhân thay dây 0,4kV TBA TĐC Pà Păng.

Ngay từ đầu năm đến nay, Điện lực Nam Giang đã triển khai các biện pháp như lắp đặt thêm nhiều thiết bị phân đoạn, kết nối điều khiển xa về trung tâm điều khiển, thực hiện chống quá tải cục bộ cho các đường dây và trạm biến áp như hoán chuyển các máy biến áp (MBA) non tải, nâng công suất các MBA quá tải nhằm không để trạm biến áp phụ tải nào bị quá tải trên địa bàn.

Được biết, hiện nay , Điện lực Nam Giang đang thực hiện phương án sửa chữa lớn đường dây 0,4kV các tram biến áp (TBA)  Bến Giằng, TĐC Pà Păng, P Rum A… và  thí nghiệm định kỳ, thay sứ vỡ, xử lý khiếm khuyết trên đường dây có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn trên lưới điện.

TAGS