Đưa vốn chính sách đến tận cơ sở

VIỆT NGUYỄN |

Vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Núi Thành đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, tạo việc làm, góp phần giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới hiệu quả.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành thực hiện giao dịch tại xã vùng cao Tam Trà. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành thực hiện giao dịch tại xã vùng cao Tam Trà. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Xuyên suốt trong thực hiện tín dụng chính sách, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Núi Thành đặc biệt chú trọng trực tiếp đưa vốn đến hộ nghèo, chính sách tại các điểm giao dịch ở xã, thị trấn, giúp hộ vay vốn ưu đãi giảm chi phí đồng thời công khai, tăng sự giám sát của chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội.

Giao dịch tận nơi

Trong quý 1 -2022, tổng dư nợ cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành đạt hơn 480 tỷ đồng, tăng hơn 14 tỷ so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 3,07%, hoàn thành hơn 38,76% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao).

Chất lượng tín dụng được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,02% tổng dư nợ. Huy động vốn đạt 74,5 tỷ đồng, tăng 4,5 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng 6,4%, hoàn thành 64,31% chỉ tiêu năm). Công tác đối chiếu phân loại nợ đạt 91,97%.

Mỗi tháng, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành tổ chức 17 phiên giao dịch tại 17 xã, thị trấn. Ở điểm giao dịch xã miền núi Tam Trà, ông Nguyễn Đức (dân tộc Co, thôn Phú Trường, xã Tam Trà) cho biết, trước đây đã vay 50 triệu đồng của ngân hàng chính sách để đầu tư trồng 2ha keo lá tràm, sản xuất hiệu quả đã vươn lên thoát nghèo.

Để ngân hàng chính sách xoay vòng vốn giúp hộ nghèo khác tiếp cận, ông Đức đã trả nợ trước hạn. “Cán bộ tín dụng chính sách, hội nông dân, chính quyền xã đã giúp tôi xây dựng mô hình kinh tế khá. Đến nay cuộc sống của chúng tôi ổn định” - ông Đức nói.

Bà Nguyễn Thị Liễu - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm & vay vốn thôn Phú Trường cho biết, hiện có 46 hộ dân trên địa bàn vay vốn với dư nợ gần 2,5 tỷ đồng.

Các chương trình cho vay gồm giải quyết việc làm, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay học sinh, sinh viên... đã phát huy hiệu quả giúp người dân miền núi có sinh kế tốt và đảm bảo an sinh. Người dân làm ăn đạt đã trả nợ đúng hạn và trước hạn, không có nợ xấu.

Ông Nguyễn Hữu Lý - cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành - Tổ trưởng Tổ giao dịch xã Tam Trà cho biết: “Hiện dư nợ cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn xã là 30,6 tỷ đồng. Việc giao dịch lưu động tại xã được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo mọi thủ tục, phương tiện cần thiết để đảm bảo chính xác, hiệu quả”.

Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành cho biết, hoạt động ở điểm giao dịch xã, thị trấn đạt kết quả cao trong thời gian qua. Tại đây, ngân hàng thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ của một ngân hàng lưu động, phối hợp với các hội, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền những chủ trương tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo, chính sách; tiếp nhận hồ sơ vay vốn, tổ chức giải ngân; thu nợ, thu lãi, thu tiết kiệm; họp giao ban với lãnh đạo UBND xã, các đơn vị nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm & vay vốn.

Dấu ấn chất lượng

Ông Nguyễn Hậu - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Núi Thành nói, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn ổn định trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đã giao, đặc biệt là 2 chương trình mục tiêu quốc gia.

Tín dụng chính sách ở Núi Thành được triển khai giao dịch đến tận cơ sở. Trong ảnh: Phiên giao dịch tổ chức tại xã miền núi Tam Trà. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Tín dụng chính sách ở Núi Thành được triển khai giao dịch đến tận cơ sở. Trong ảnh: Phiên giao dịch tổ chức tại xã miền núi Tam Trà. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, xem đây là việc thường xuyên và xuyên suốt. Tuyên truyền bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, nhất là triển khai bài bản tại điểm giao dịch xã. Xác định vai trò quan trọng của các tổ tiết kiệm & vay vốn trong tuyên truyền tín dụng chính sách, phát huy vai trò cầu nối giữa tín dụng chính sách với người vay vốn.

“Chúng tôi hỗ trợ các tổ tiết kiệm & vay vốn bằng cách tập huấn, hướng dẫn thật bài bản, trang bị những kiến thức, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chức trách được giao” - ông Hậu nói.

Theo ông Lê Văn Lợi, để đưa vốn đến hộ nghèo, chính sách hiệu quả hơn nữa, giao các tổ trưởng ở các điểm giao dịch xã, thị trấn phân công, bố trí đủ cán bộ, giao dịch đúng ngày, giờ, sắp xếp công việc giao dịch khoa học, nhất là thái độ giao tiếp phải tận tình, chu đáo.

Đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương mà trực tiếp là chủ tịch UBND xã trong điều hành tín dụng chính sách trên địa bàn. “Rất cần chuẩn bị tốt các nội dung giao ban như triển khai chủ trương, chính sách tín dụng mới, đánh giá kết quả những mặt được, tồn tại, triển khai các giải pháp thiết thực” - ông Lợi nói.

Ông Ngô Đức An - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, giao Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn, các đoàn thể và ngành có liên quan thực hiện tốt thu nợ đến hạn, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh mới nợ quá hạn, xử lý các hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú. Cùng với đó là tập trung huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức cá nhân theo lãi suất thị trường.

TAGS