Giá xăng dầu tiếp tục tăng

P.V |

(QNO) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh mỗi lít xăng E5RON 92 tăng 389 đồng, xăng RON95 III tăng 472 đồng, các mặt hàng dầu tăng 330 - 484 đồng từ 15 giờ chiều nay 26.12.

Sau khi điều chỉnh, giá xăng E5RON 92 lên tối đa 15.518 đồng mỗi lít, xăng RON95 III tối đa 16.479 đồng, dầu diesel 12.376 đồng mỗi lít (tăng 484 đồng), dầu hỏa 11.188 đồng (tăng 411 đồng), dầu mazut 12.272 đồng/kg (tăng 330 đồng).

Để hạn chế mức tăng, nhà điều hành tiếp tục sử dụng công cụ từ quỹ bình ổn. Lần này, liên bộ không trích quỹ đối với xăng E5RON 92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut. Xăng RON95 III được trích mức 100 đồng một lít, tương đương kỳ điều hành lần trước.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, nếu không tiếp tục chi quỹ bình ổn, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 530 - 1.589 đồng một lít.

Cơ quan điều hành cũng chi 1.200 đồng từ quỹ đề bù cho mỗi lít xăng E5RON 92, kỳ trước là 1.000 đồng; xăng RON95 III 350 đồng, kỳ trước là 200 đồng; dầu mazut 200 đồng/kg, dầu diesel 300 đồng một lít, tương đương kỳ trước; dầu hỏa chi ở mức 500 đồng một lít, kỳ trước 400 đồng một lít.

Ở 2 kỳ điều hành gần nhất, giá xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng.

TAGS