Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh

P.V |

(QNO) - Từ 15 giờ chiều nay 12.3, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 691 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 797 đồng/lít, dầu diesel tăng 558 đồng/lít, dầu hỏa tăng 563 đồng/lít, dầu mazut tăng 642 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 17.722 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 18.881 đồng/lít, dầu diesel không cao hơn 14.401 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 13.173 đồng/lít, dầu mazut không cao hơn 13.769 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả loại xăng dầu. Tuy nhiên, liên bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít, xăng RON95-III ở mức 1.100 đồng/lít, dầu diesel 600 đồng/lít, dầu hỏa 600 đồng/lít, dầu mazut 600 đồng/kg.

TAGS