Giá xăng tăng hơn 500 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Giá xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 609 đồng/lít, xăng RON95 tăng 581 đồng/lít.

Chiều nay 11.1, liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ mới 10 ngày/lần (trước đây 15 ngày/lần). Theo đó, xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít, lên thành 23.159 đồng/lít; xăng RON95 tăng 581 đồng/lít, lên 23.876 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, dầu diesel lên 18.239 đồng/lít (tăng 660 đồng/lít), dầu hỏa 17.138 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít), dầu mazut 16.362 đồng/kg (tăng 617 đồng/kg).

Ở kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Tài chính - Công Thương trích quỹ bình ổn với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít, dầu mazut 500 đồng/kg, dầu hỏa 300 đồng/lít, dầu diesel 100 đồng/lít. Trong khi đó, liên bộ không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu.

TAGS