Giá xăng tiếp tục tăng hơn 600 đồng/lít

P.V |

(QNO) - Mỗi lít xăng E5RON92 tăng 635 đồng, RON95-III tăng 656 đồng, các mặt hàng dầu tăng 200 - 639 đồng từ 16 giờ chiều nay 11.12.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, với việc điều chỉnh này, giá xăng E5RON92 lên tối đa 15.129 đồng/lít, RON95-III 16.007 đồng/lít. Dầu diesel 11.892 đồng/lít, tăng 458 đồng; dầu hỏa 10.777 đồng/lít, tăng 639 đồng; dầu mazut tối đa 11.942 đồng/kg, tăng 200 đồng.

Để hạn chế mức tăng, nhà điều hành tiếp tục sử dụng công cụ từ quỹ bình ổn. Lần này, liên bộ không trích quỹ đối với xăng E5RON92, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut. Xăng RON 95 được trích mức 100 đồng một lít, tương đương kỳ điều hành lần trước.

Cơ quan điều hành cũng chi 1.000 đồng từ quỹ đề bù cho mỗi lít xăng E5RON92, RON95-III là 200 đồng/lít, dầu mazut 200 đồng/kg, dầu diesel 300 đồng/lít, tương đương kỳ trước. Riêng dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít, kỳ trước là 300 đồng.

Ở kỳ điều chỉnh gần nhất vào ngày 26.11, giá xăng cũng được điều chỉnh tăng hơn 600 đồng/lít.

TAGS